Month: September 2018

กนย. ช่วยเหลือเกษตรสวนยางไร่ละ 1,000 บาท

ราคายางตกต่ำ กนย. เข้าช่วยเหลือเกษตรสวนยางรายย่อยไร่ละ 1,000 บาท จากการประชุมหารือลงมติเห็นชอบเร่งอัดงบ 9,000 ล้าน เพื่อช่วยเหลือเกษตกร

แผนพัฒนาสินค้าจีไอ มูลค่าเกินคาดการณ์

แผนพัฒนาสินค้าจีไอ แบรนด์ท้องถิ่นสู่เกรดพรีเมี่ยม มูลค่าตลาดพุ่งเกิน 4,000 ล้านบาท สินค้าจีไอ หรือที่รู้จักกันว่าเป็นแบรนด์ท้องถิ่น เรียกว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีในหลายๆจังหวัด โดยนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ออกมาเปิดเผยว่า จากการจัดโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าจีไอจำนวน 10