เตรียมยื่นเสนอ ช็อปช่วยชาติ ในที่ประชุม ครม.

กระทรวงการคลังเตรียมยื่นเรื่องเสนอมาตรการช็อปช่วยชาติ โดยครอบคลุมรายการสินค้า 3 ประเภท

เว็บบอลล่าสุดมีรายงานว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีกำหนดวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่กำลังจะถึงนี้ ทางกระทรวงการคลังได้เตรียมแผนการที่จะยื่นเสนอมาตรการ ช็อปช่วยชาติ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยทั่วกัน โดยคาดว่ามาตรการที่จะนำเสนอในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากๆ โดยเฉพาะในกลุ่มของคนเมืองที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อประชาชนหลังจากที่รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยไปในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว

เว็บบอลรายละเอียดสำหรับมาตรการ ช็อปช่วยชาติ ที่ทางกระทรวงการคลังกำลังเตรียมแผนจะเสนอต่อการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณานั้น ในเบื้องต้นจะครอบคลุมรายการสินค้าจำนวน 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ประเภทที่ 1 ยางรถยนต์ – จะต้องเป็นยางรถยนต์ที่ทำการผลิตภายในประเทศไทยเท่านั้น และจะต้องเป็นยางรถยนต์ที่ใช้ยางพาราในประเทศไทยในกระบวนการผลิตยางรถยนต์เท่านั้นอีกด้วย ซึ่งหากบริษัทยางรถยนต์แบรนด์ไหนที่จะเข้าร่วมมาตรการนี้ ทางด้านของรัฐบาลก็จะมีโควตาในการจำหน่ายกำหนดไว้ เพื่อที่จะได้สอดคล้องกับการรับซื้อยางพาราที่มีการซื้อมาจากเกษตรกรไทยนั่นเอง ประเภทที่ 2 หนังสือ – การซื้อหนังสือทุกประเภท ทุกชนิด รวมถึงหนังสือออนไลน์อย่าง e-book ด้วย ประเภทที่ 3 สินค้าโอทอป – สินค้าที่มาจากผลิตภัณฑ์ชื่อดังของจังหวัดต่างๆ โดยทำมาจากฝีมือของชาวบ้านที่มีถิ่นฐานอาศัยอยู่ในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งสินค้าทั้ง 3 ประเภทนี้ ประชาชนจะได้รับการลดหย่อนภาษีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท แทงบอลออนไลน์

เว็บบอลโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มาตรการช็อปช่วยชาติในปีนี้ จะมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกับมาตราการช็อปช่วยชาติในปีก่อนหน้า นั่นก็คือ ประเภทของรายการสินค้าที่เข้าโครงการนี้ ซึ่งทางด้านของรัฐบาลต้องการที่จะจำกัดให้ความช่วยเหลือสินค้าในสินค้าเฉพาะบางกลุ่ม ไม่ใช่มาตรที่มีขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยทั่วไป ที่จะมรกระจายให้กับสินค้าทุกประเภทเหมือนปีที่ผ่านๆมา โดยมีการคาดการณ์ไว้ว่ามาตรการช็อปช่วยชาติของปีนี้ระยะเวลาของโครงการจะมีระยะเวลาประมาณ 1 เดือน โดยจะมีการเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2562