หมดปัญหาการรอคิดอีกต่อไปตม.ไทยเปิดใช้ช่อง E-Visa On Arrival

ตม.ไทยหวังแห้ไขปัญหาเรื่องการรอคิว จึงเปิดตัวช่อง E-Visa On Arrival เริ่มใช้ 14 กุมพาพันธ์นี้

………………..ใกล้เข้าสู่เดือนกุมพาพันธ์แล้ว เรียกได้ว่ามีมาตรการหลายอย่างที่กำลังมีการพัฒนา และรอที่จะเริ่มใช้กันมากมาย ในเรื่องของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เช่นกัน ด้วยความที่ต้องการอยากที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการรอคิว โจึงคิดหาทางแก้ไขขึ้นมา โดยทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.ไทย ได้มีการจับมือ ทอท. สายการบินการบินไทย-ไทยสมายล์ และ VFS Global ซึ่งจากการร่วมมือกันนั้น 168 vegusเพื่อที่จะต้องการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว สิ่งที่เป็นปัญหามากสำหรับนักท่องเที่ยวคือ มีจำนวนผู้เดินทางมากทำให้เกิดความแออัด สิ่งที่มองคือเรื่องของการรอคิวตรวจเอกสาร และเมื่อนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางจำนวนมาก ก็ยิ่งทำให้การรอคิวตรวจเอกสารยาวมากขึ้น เยอะขึ้น เกิดความแออัด และประกอบกับพื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอด้วย เรียกได้ว่าไม่เอื้ออำนวนเท่าไหร่นัก และอาจก่อปัญหาอื่นๆตามมาได้ ทั้งเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และความรวดเร็วในการให้บริการต่างๆ

………………..ทั้งนี้ จากการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับมือ ทอท. สายการบินการบินไทย-ไทยสมายล์ และ VFS Global ทางผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ หวังที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในขั้นตอนการลงตราวีซ่ามากขึ้น 168 vegusโดยช่วยกันในการออกแบบและพัฒนากระบวนการทำงานของการรับ และส่งผ่านข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดให้บริการ Thailand E-Visa On Arrival โดยระบบนี้จะขอรับการตรวจลงตรา Electronic Visa On Arrival (E-VOA) ชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ (e-Payment) ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยมี VFS Global เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบดังกล่าว ซึ่งอาจบอกได้ว่าทุกอย่างจะมีความทันสมัยมากขึ้น

168 vegusเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูล และมาตรการดังกล่าว เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง และหวังลดปัญหาเรื่องการต่อคิวยากจนเกิดความแออัดด้วย โดยระบบนี้จะเปิดใช้ในวันที่ 14 กุมพาพันธ์ ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่า ระบบดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาและเพิ่มความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้มากจริงหรือไม่ ต้องรอติดตาม