ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ หมดเขต 19 ก.พ.

หลายคนที่ทราบแล้วว่าการเลือกตั้งจะถูกจัดขึ้นภายในวันที่ 24 มีนาคม แต่ไม่สะดวกเดินทางกลับต่างจังหวัด ก็สามารถลงทะเบียนขอเลือกตั้งนอกพื้นที่ได้แล้ววันนี้

สมัคร บอลในช่วงที่ประเด็นหลักๆ ที่คนไทยทุกคนให้ความสนใจเลยนั่นก็คือ การเลือกตั้ง ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีกำหนดการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้โดยทางด้านของ นายณัฏฐ์ เล่าสีสวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียบน้อยแล้วก็จะมีการลงนามประกาศสำคัญต่างๆ ต่อมา ได้แก่ การกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร วันลงทะเบียน วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า การแต่งตั้ง กกต.เขต และผู้อำนวยการเขตเลือกตั้ง

สมัคร บอลโดยทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นั้นได้เปิดโอกาสให้กับเหล่าประชาชนชาวไทยสามารถขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมไปจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 และสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านั้น ทางด้านของประชาชนสามารถดำเนินการได้โดยติดต่อผ่านทางสำนักงานทะเบียนอำเภอ และช่องทางออนไลน์นั่นเองสมัคร บอลและสำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางด้านของ กระทรวงการต่างประเทศจะทำเรื่องแจ้งไปยังกงสุลใหญ่เพื่อประกาศกำหนดวันและวิธีการลงคะแนนของคนไทยในต่างประเทศนั่นเอง ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดส่งหนังสือชี้แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัครพรรคการเมืองและข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละพรรคการเมืองที่ลงสมัครนั้นสามารถหาเสียงได้ แต่ก็ยังคงจะต้องรอความชัดเจนในของเรื่องสถานที่มไว้รองรับสหรับการติดตั้งติดป้ายประกาศหาเสียงและการขึ้นคัตเอ้าท์ต่างๆ เสียก่อน ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีความชัดเจนภายในเร็วนี้ และยังก่าวต่ออีกด้วยว่าทางด้านของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นั้นได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเลือกตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็น หีบบัตร คูหา และข้อมูลหนังสือแจ้งเจ้าบ้านต่างๆ ซึ่งเมื่อการรับสมัครเลือกตั้งเสร็จสิ้นจะดำเนินการส่งข้อมูลไปยังผู้อำนวยการจังหวัดเพื่อจัดพิมพ์ และแจกหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน