จำนวนกระทงปีนี้มีมากขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 3.62 เปอร์เซ็นต์

จำนวนกระทงที่ทางกรุงเทพมหานครจัดเก็บได้ในปี 2561 นี้ มีทั้งหมด 841,327 ใบ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 3.62

vegusbetเทศกาลลอยกระทงนับว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ชาวไทยให้ความสนใจกันอย่างมาก เนื่องจากเป็นเทศกาลที่ทำให้เราสามารถขอขมาพระแม่คงคา อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยไว้ด้วยในเวลาเดียวกัน แต่ช่วงเทศกาลการลอยกระทงในปัจจุบันนี้กลับส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทำให้เกิดปัญหาตามมา นั่นก็คือ ปัญหาขยะ นั่นเอง ซึ่่งเมื่อช่วงเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมานั้น ตามสถิติของการจัดเก็บกระทงมีปริมาณของกระทงเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.62 เลยทีเดียว 

vegusbetเมื่อช่วงคืนวันลอยกระทง ( 22 พฤศจิกายน 2561) ที่ผ่านมา นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรุงเทพมหานคร ที่กำลังดำเนินการจัดเก็บกระทงกันอย่างเคร่งครัดบริเวณท่าเรือสะพานพุทธยอดฟ้า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตพระนคร พร้อมกับสื่อมวลชน โดยทาง นายชาตรี วัฒนเขจร ได้เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้มีการวางแผนจัดแบ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุด ที่จะคอยดำเนินการเก็บกระทงที่ลอยอยู่บนพื้นผิวน้ำ โดยจะเริ่มตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพระราม 7 ไปจนถึง บริเวณวัดโยธินประดิษฐ์ เขตบางนา ซึ่งเมื่อรวมระยะทางแล้วจะมีความยาวประมาณ 34 กิโลเมตร และมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ในส่วนแรกจะเริ่มตั้งสะพานพระราม 7 ไปจนถึง สะพานพุทธ ส่วนที่สองจะเริ่มตั้งแต่สะพานพุทธฯ ไปจนถึง สะพานกรุงเทพฯ และส่วนสุดท้ายจะเริ่มตั้งแต่สะพานกรุงเทพ ไปจนถึง สุดเขตบางนา

vegusbetการจัดเก็บกระทงของสำนักสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บกระทงทั้งหมดจำนวน 213 คน โดยจะใช้เรือรวมทั้งหมดจำนวน 40 ลำ แบ่งเป็น เรือเก็บกระทง และ เรือตรวจการณ์ อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมรถบรรทุกไว้สำหรับขนส่งขยะมูลฝอยอีกจำนวน 9 คัน ที่ใช้สำหรับการลำเลียงกระทงที่จัดเก็บมาได้นำไปส่งที่สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย การดำเนินการจัดเก็บกระทงมีการดำเนินการในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น.ไปจนถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เกมสล็อตหลังจากที่ได้มีการนับจำนวนกระทงที่ทาง กรุงเทพมหานครจัดเก็บกระทงได้ มีทั้งหมด 841,327 ใบ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนของกระทงที่จัดเก็บได้ในปี 2560 จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.62