ครม. เห็นชอบกำหนดปรับปรุงราคายา เวชภัณฑ์ เป็นสินค้าควบคุม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติแล้วสำหรับสำหรับการปรับปรุงและกำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าควบคุม

………………………ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ปัจจุบันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการควบคุมและดูแลอย่างเป็นระบบ เรียกได้ว่าทุกอย่างจะต้องมีการประชุม และมีการขอมติจากคณะรัฐมนตรีก่อนด้วย ทั้งนี้ล่าสุดจากการที่กระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอเรื่องกำหนดราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. vegus 168ครั้งที่ 1 ปี 2562 ซึ่งมีเสนอให้มีการปรับปรุงรายการสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 2562 ว่าด้วยยา และเวชภัณฑ์ จากการประชุมของคณะรัฐมนตรี ทางคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติตามการเสนอดังกล่าวของกระทรวงพาณิชย์ โดยเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว และทั้งนี้ผลของการประชุมก็ออกมาแล้วด้วย

………………………โดยรายการสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อปรับปรุงนั้น ทางรัฐบาลยืนยันแล้วว่า ไม่ได้เป็นการควบคุมราคาบริการโรงบาลเอกชน หรือแทรกแซง แต่อย่างใด รวมทั้งไม่ได้เป็นการกำหนดค่ารักษาพยาบาลด้วย ทั้งนี้ได้มีการทางกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยว่า รายการสินค้าที่มีการปรับปรุงนั้น vegus 168ระบุให้ ยา เวชภัณฑ์ บริการทางการแพทย์และบริการรักษาพยาบาล เป็นสินค้าและบริการควบคุมใหม่ ปี 2562 มีการกำหนดมาตรการอย่างเป็นธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้กำหนดและดูแลให้อย่างเหมาะสมกับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามมติการอนุมัติเรื่องดังกล่าวได้มีผลแล้ว ทำให้บัญชีรายการสินค้าและบริการควบคุม ได้มี ยา เวชภัณฑ์ บริการทางการแพทย์และบริการรักษาพยาบาล เข้าไปด้วย

………………………ทั้งนี้จากเดิมที่บัญชีรายการสินค้าและบริการควบคุมกว่าหลายรายการ ในปี2019 นี้ ได้มีการเพิ่มขึ้นจากการประชุมและมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวส่งผลให้มีรายการสินค้าแบ่งเป็น 46 รายการและบริการอีก 6 รายการ รวมทั้งสิ้นเป้น 52 รายการ เรียกได้ว่ามาตรการดังกล่าว ดีต่อราคาสินค้าในปัจจุบันด้วย vegus 168อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า จะมีการอัพเดตเรื่องราคาสินค้าอะไรออกมาอีกหรือไม่ ทั้งนี้การประชุมลงมติดังกล่าว ส่งผลดีต่อราคาสินค้าในปัจจุบัน กับสถานการณ์ต่างๆ ของปี 2019 นี้ ซึ่งตอนนี้ถือว่ายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ได้เป็นรายการสินค้าและบริการควบคุมปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว