กำหนดการ ซ่อมสายไฟฟ้าใต้ทะเล เกาะสมุย ออกมาแล้ว

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงพืนที่ตรวจสอบการทำงานกรณีสายไฟฟ้าใต้ทะเลได้รับความเสียหาย บาคาร่า

เว็บเล่นบอลล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 มีรายงานว่า นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการและบำรุงรักษา และ นายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราชเว็บเล่นบอลทั้งหมดได้ทำการลงพื้นที่บริเวณอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการทำงาน ในการซ่อมสายเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้น้ำขนาด 115 KV. ที่ได้มีการวางอยู่ใต้ท้องทะเลบริเวณโรงไฟฟ้าขนอม ยาวมาถึง สถานีไฟฟ้าสมุย 2 หลังจากที่เคยเกิดเหตุขัดข้องแล้วไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ามายังสถานีไฟฟ้าสมุย 2 ได้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดย นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้กล่าวว่า ทีมวิศวกรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้มีการนำสายเคเบิ้ลที่อยู่บริเวณฝั่งใต้ทะเล ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่ง อำเภอเกาะสมุยไปทางทิศตะวันตกของเกาะ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความเสียหายบริเวณส่วนที่ชำรุด จากนั้นพบว่าสายเคเบิ้ลดังกล่าวได้รับความเสียหายจาการฉีกขาดอย่างรุนแรง ซึ่งคิดว่าจะต้องมีของแข็งที่ไปกระแทกเข้ากับสายเคเบิ้ลอย่างรุนแรง จึงทำให้สายดังกล่าวเกิดการชำรุดเสียหาย และในการเชื่อมต่อเพื่อซ่อมแซมสายเคเบิ้ลไฟฟ้าในครั้งนี้ เป็นการทำงานจากทีมวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญสูงจากต่างประเทศ ซึ่งได้ทำการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้น้ำที่บริเวณจุดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนียังเหลือแค่เพียงเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้น้ำใน อีกหนึ่่งจุด ที่ห่างจากจุดแรกประมาณ 150 เมตรเท่านั้น และทางด้านนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทางทีมวิศวกรของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะต้องทำการตัดสายเคเบิ้ลไฟฟ้า บริเวณที่มีการเชื่อมต่อในจุดแรกยาวมาถึงจุดที่เชื่อมต่อจุดที่ 2 ซึ่งมีความยาวประมาณ 150 เมตร ก่อนที่จะต้องนำสายเคเบิ้ลไฟฟ้าที่สำรองไว้ ไปเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลไฟฟ้าบริเวณที่ชุดรุดเสียหาย โดยคาดว่าการทำงานในครั้งนีจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2561เว็บเล่นบอล