การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินจี669กวางโจว-กรุงเทพหลังพบข้อขัดข้อง

การบินไทย ใส่ใจความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล หลังนักบินได้ตรวจพบความขัดข้อง ทางสายการบินจึงพร้อมยกเลิกเที่ยวบินที่ จี 669 กวางโจว-กรุงเทพฯ

…………เรียกได้ว่าเป็นสายการบินที่มีชื่อเสียงของไทย แน่นอนว่าเป็นผู้ให้บริการที่ดูแลลูกค้าและผู้โดยสารด้วยใจจริงๆ ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งมีมาตรฐานสากล โดยล่าสุด ทางการบินไทยก็ได้ออกมาชี้แจงถึงการยกเลิกเที่ยวบินที่ จี 669 กวางโจว-กรุงเทพฯ ซึ่งโดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ทางสายการบินก็ได้ออกมาแทงบอลชี้แจงถึงรายละเอียดเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการให้กับผู้โดยสารทุกท่านได้ทราบอย่างทั่วกัน โดยฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการชี้แจงเรื่องการยกเลิกเที่ยวบินที่ จี 669 กวางโจว-กรุงเทพฯ ทางสายการบินได้ชี้แจงโดยให้ข้อมูลผ่านเพจ Thai Airways เพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารทราบ โดยทั้งนี้ข้อความในการชี้แจงได้กล่าวว่า “ขออภัยผู้โดยสารทุกท่านในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เที่ยวบินที่ ทีจี 669 เส้นทางกวางโจว-กรุงเทพฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER บรรทุกผู้โดยสาร จำนวน 309 คน นักบินและลูกเรือ จำนวน 16 คน รวม 325 คน” ซึ่งเรียกได้ว่าใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้ผู้โดยสารมีความปลอดภัยในการเดินทางมากที่ สายการบินมีการให้บริการอย่างมีคุณค่า

……………..โดยทั้งนี้ เรื่องการยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว ก็เกิดจากการทำงานของนักบินที่ใส่ใจในรายละเอียดเรื่องความปลอดภัย ได้ตรวจเครื่องบิน และพบว่าเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคบางประการ ทั้งนี้มีความจำเป็นต้องรออะไหล่จากกรุงเทพฯ จึงทำให้ต้องดำเนินตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อบริการผู้โดยสารตามมาตรฐานสากล จึงแจ้งยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว และได้แก้ไขโดยทำการโอนย้ายผู้โดยสารบางส่วนไปยังสายการบินอื่นในวันเดียวกัน เพื่อให้ผู้โดยสารได้เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง และในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 แทงบอลก็ได้นำผู้โดยสารบางส่วนเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่ ทีจี 679 ออกเดินทางจากกวางโจว เวลา 22.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น และทางสายการบินก็ยังคงมีความใส่ใจเรื่องการใหบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำผู้โดยสารที่เหลือที่ได้รอเดินทางกลับในเที่ยวบินที่ ทีจี 669ไฮโลของวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นำผู้โดยสารจัดเข้าโรงแรมที่พักพร้อมจัดอาหารค่ำและอาหารเช้า ทาสายการบินการบินไทย ได้ดำเนินการแห้ไขทั้งข้อขัดข้องและเรื่องของการให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้โดยสารได้เดินทางอย่างปลอดภัยไปถึงจุดหมายปลายทางครบทุกคน สายการบินไทย สายการบินคุณภาพ ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด พร้อมดูแลผู้โดยสารอย่างเต็มที่