กรมธุรกิจพลังงานทุ่มเงิน 600 ล้าน ช่วยเหลือวินมอ’ไซค์

กรมธุรกิจพลังงานอัดงบช่วยเหลือวินมอ’ไซค์ 600 ล้าน ให้ส่วนลดแก๊สโซฮอล์ 95 ในอัตรา 3 บาท/ลิตร สำหรับวินมอ’ไซค์ที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ

vegus 168ปัจจุบันค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มขึ้น และคนหาเช้ากินค่ำอย่างวินมอ’ไซค์ ก็มีค่าใช้จ่ายมายมาย ทั้งต้องเติมน้ำมันรถเพื่อออกรับจ้างและให้บริการลูกค้าได้ โดยล่าสุดก็ได้มีรายงานข่าวออกมาเกี่ยวกับการช่วยเหลือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ทั้งนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือที่ออกโดยกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนที่หาเข้ากินค่ำ ต้องรับจ้างส่งลูกค้าทุกๆ วัน โดยทางกรมธุรกิจพลังงานได้มีมาตรการช่วยเหลือโดยจะให้ส่วนลดกับผู้ถือบัตรสวัสดิการประชารัฐและใบอนุญาตขับจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งจะให้วินมอ’ไซค์ได้รับส่วนลดในการเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยส่วนลดจะลดในอัตรา 3 บาท/ลิตร ในอัตราลิตรละ 3 บาท ไม่เกิน 5 ลิตร/ วัน

………………มาตรการดังกล่าวรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 300 กว่าล้านบาท/ปี และผู้ค้ามาตรา 7 อีก 300 ล้านบาท/ปี โดยมาตรการช่วยเหลือรถจักรยานยนต์รับจ้าง vegus 168ทั้งนี้จะให้ส่วนลดเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการประชารัฐและใบอนุญาตขับจักรยานยนต์รับจ้างเท่านั้น และก็อยู่ในระหว่างการรอกระทรวงการคลังเป็นผู้สรุปตัวเลขจำนวนรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งหมดทั่วประเทศที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกเป็นผู้ขับขี่รถรับจ้าง และมาตรการดังกล่าวด้วยงบประมาณที่มีจำกัด จึงช่วยเหลือรถจักรยานยนต์รับจ้างได้ประมาณ 1 แสนคัน ซึ่งจากการคำนวณการให้ส่วนลด 3 บาทต่อลิตรของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ คาดว่าส่วนลดรวมจะอยู่ที่ประมาณ 15 บาทต่อวัน หรือคิดเป็นเดือนก็ตกประมาณ 450 บาท รวมๆแล้วเป็นเงิน 45 ล้านบาท หรือ 540 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือวินมอ’ไซค์ได้มากเลยทีเดียว ถือเป็นการที่ ธพ. ได้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในประชาชนคนหาเช้ากินค่ำ แต่ถึงอยางไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะเสร็จสิ้นในอีกไม่นานแทงบอล