กนย. ช่วยเหลือเกษตรสวนยางไร่ละ 1,000 บาท

ราคายางตกต่ำ กนย. เข้าช่วยเหลือเกษตรสวนยางรายย่อยไร่ละ 1,000 บาท จากการประชุมหารือลงมติเห็นชอบเร่งอัดงบ 9,000 ล้าน เพื่อช่วยเหลือเกษตกร

ในช่วงที่เข้าสูสภาวะที่มีแนวโน้มราคายาตกต่ำ โดยในขณะนี้ราคายางตกฮวบมากซึ่ง อย่างราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคากลางของ กยท. วันที่ 24 ก.ย. อยู่ที่ 42.36 บาท/กิโลกรัม (กก.) และราคายางก้อนถ้วยอยู่ที่ 36.50 บาท/กก. เรียกได้ว่าเศรษฐกิจสวนยากที่ไม่ดีนัก ด้วยความเป็นห่วงของกนย.คณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทยจึงได้มีการจัดประชุมกับทางรัฐบาลเพื่อหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจัดประชุมยื่นข้อเสนอเพื่อของบกับรัฐบาลมาช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง

และล่าสุดได้มีข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมาเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบกลาง 9,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางรายย่อยที่มีสวนยางไม่เกิน 10 ไร่ และเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ประมาณ 3 แสนราย จากเกษตรกรสวนยางที่ขึ้นทะเบียน 1.7 ล้านราย ซึ่งช่วยได้เฉพาะเกษตรกรรายย่อยเท่านั้น

ด้วยปัจจุบันงบประมาณของไทยที่จำเป็นต้องจัดสรรค์อย่างเป็นระบบนั้น ทำให้ได้งบมาช่วยชาวสวนยางถึง 9,000 ล้านบาท โดยจัดสรรค์ช่วยเกษตรกรสวนยางรายย่อยไร่ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เนื่องด้วยแต่ละพื้นที่ของแต่ละภาคนั้นมีระยะเวลากรีดยางที่ไม่เท่ากัน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาจัดสรรค์งบเข้าไปช่วยเหลือถึง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จนถึงเดือนมีนาคม 2562 แต่มติดังกล่าวยังจะเสนอให้ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และถ้าหากเห็นชอบต้องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

โดยการประชุมมีมติและเห็นชอบที่จะเข้าช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้จ้างคนกรีดยาง หรือเกษตรกรรายย่อยกลุ่มที่ทางกนย.ได้กำหนด คือ มีสวนยางไม่เกิน 10 ไร่ และที่ดินที่มีเอกสารสิทธิขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ซึ่งเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลและกนย.มีความรับผิดชอบและห่วงใยต่อเกษตรกรในภาวะที่พวกเขาเข้าสู่วิกฤตที่ยากลำบาก